Katedra ošetrovateľstva sv. Jána z Boha

Zástupca vedúceho pracoviska pre zdravotnícke odbory a zahraničie:
doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof.
Email: ivan.bartosovic@gmail.com 

 

Vedúca Katedry ošetrovateľstva sv. Jána z Boha:
doc. PhDr. Dagmar Mikuličková, PhD., MPH
Email: ados.dada@gmail.com

 

Asistentka zástupcu vedúceho pracoviska pre zdravotnícke odbory a Katedry ošetrovateľstva:
Mgr. Henrieta Novková
Email: novkovahenrieta@gmail.com
  Telefón:
0911410908  

 

 

Garant MBA štúdia v zdravotníctve:
Dr. h. c. mult. PhDr. ThLic. PaedDr. Juraj Herdics, PhD.

 

Garant a koordinátor MPH štúdia v Skalici:
JUDr. Zdenko Mikulička, MPH

Email:  medisonplus@gmail.com 
Telefón: 0905 761 524

 

 

Vedecko-výskumné centrum prof. Vladimíra Krčméryho v Skalici:
doc. Ing. Anton Doktorov, PhD. (projektovanie)
PhDr. Jarmila Doktorovová, PhD. (sociologický výskum)
RNDr. Lubomír Oláh, PhD. (štatistika)
PhDr. Michal Sedláček, PhD. (kvalitatívny výskum)
PhDr. Jozef Mezei, PhD. (rómske štúdie)