OZNAM

18.09.2017 12:44

Vážení priatelia,                                                

v mene našej Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asistencie si Vás dovoľujem osloviť s prosbou o pomoc pri realizácii našej aktivity, ktorá sa koná v rámci Týždňa dobrovoľníctva a bol vyhlásený Bratislavským dobrovoľníckym centrom na 16. – 22. september 2017.

Naša aktivita je zameraná na šírenie informácii o osobnej asistencii pre ľudí so zdravotným postihnutím a chceme ju organizovať za pomoci našich dobrovoľníkov20. septembra 2017.          

Práve tieto dni dobrovoľníctva chceme použiť na to, aby sme mohli medzi študentmi na internátoch rozdávať letáky informujúce o osobnej asistencii a získať tak nových osobných asistentov.                                                                                                                                                                     

Dobrovoľníci sa budú pohybovať na priestranstvách vyhradených pre verejnosť a nebudú vchádzať do izieb študentov.

Naše združenie poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo v rámci ktorého prevádzkujeme aj Agentúru osobnej asistencie. Tu máme databázu osobných asistentov, ktorých neustále hľadáme rôznymi formami.

Aj teraz máme viacero študentov vysokých škôl, ktorí osobných asistentov hľadajú.

 

Veľmi by nám pomohlo, keby ste nám mohli vyvesiť plagát, ktorý tiež posielame v prílohe. Prípadne ho uverejniť na FB skupine.

 

Natočili sme dokument o osobnej asistencii: „Asistujem, teda som“

http://www.omdvsr.sk/index.php/agentura-osobnej-asistencie/cinnost.html                                                     

 

                                                                                                                                                      

Viac informácií o našej Agentúre osobnej asistencie nájdete:   

http://www.omdvsr.sk/index.php/agentura-osobnej-asistencie/cinnost.html                                                     

 

Tiež sme vydali brožúrku – Osobná asistencia, teória a prax:

http://www.omdvsr.sk/downloads/new/kniznica/vlastne/2015_Osobna_asistencia_-_teoria_a_prax_pristupne.pdf

 

 

Ďakujeme za pomoc.

 

S prianím pekného dňa!

 

Jozef Blažek

koordinátor Agentúry osobnej asistencie

 

občianske združenie

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Agentúra osobnej asistencie

Sídlo a chránené pracovisko: Vrútocká 8, 821 04 Bratislava
Tel.: 02 4341 1686, 0948  529 976
Bankové spojenie: Tatra banka
Č. ú.: SK1011000000002624340950

IČO: 00624802

DIČ: 2021127779
www.omdvsr.sk

www.belasymotyl.sk

logo-kruzok-pozadie

Infovideo o OMD v SR