Zmyslová aktivizácia v Skalici

29.10.2017 14:27

Milé kolegyne a kolegovia,


dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, ktorý sa uskutoční 28.11.2017 v priestoroch Ústavu Dr. Blahu v Skalici. Seminár je zdarma a zo semináru si odnesiete osvedčenie o účasti. Čo je to zmyslová aktivizáciaZmyslová aktivizácia je celostný koncept pre osoby veľmi staré alebo klientov postihnutých demenciou, ktorý predstavuje ďalšiu zložku v komplexnej starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb ako aj v domácej starostlivosti. Podporou a precvičovaním zmyslových funkcií pripája klient aj fyzickú aktivitu čo slúži k udržaniu si jeho sebestačnosti pri bežných denných činnostiach. Koncept zmyslovej aktivizácie umožňuje klientom zariadení sociálnych služieb i rodinným príslu& scaron;n íkom vyššiu kvalitu života a lepšie spolužitie, otvára nové perspektívy opatrovania a pomoci pri práci so seniormi a klientmi postihnutými demenciou.
 

"Zmyslová aktivizácia je nenásilná, prirodzená komunikácia prostredníctvom farieb, zvukov, dotykov, chutí a vôní medzi opatrujúcim a opatrovaným. Vedie k pochopeniu vlatnej hodnoty každého človeka, jeho potrieb a záujmov, pretože ak poznáme potreby, môžeme prebudiť záujem, pomôcť zostarnuť a sprevádzať." (Wehner, Vojtová, 2013)
 
V prílohe pripájame pozvánku a v prípade záujmu sa môžete prihlásiť cez priložený link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJUgPxQEv755VmfFezV4pYqHqsrIuy9uS-GcrHhl2ygDI8w/viewform?c=0&w=1

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese martina.ondrejkova@centrum.sk
 
Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Martina Ondrejková

 

SEMINÁR ZMYSLOVEJ AKTIVIZÁCIE.jpg