INFORMÁCIE O ŠTÚDIU V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

Úvod do canisterapie pre sociálnych pracovníkov

31.03.2023 13:30
Srdečne Vás pozývame na krátky seminár s Lenkou Macháčkovu, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania canisterepie plemenom Bernský salašnícky pes v zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach. Príďte sa pozrieť na sociálnu prácu trochu inak!  Miesto konania:...

Deň otvorených dverí

11.03.2023 13:30
Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí u nás na Inštitúte ošetrovateľstva a sociálnej práce MUDr. Pavla Blahu v Skalici, ktorý sa bude konať 11.3.2023 od 13:30 hod. na Potočnej 58 v Skalici (vchod je z areálu nemocnice) a 28.2.2023 o 18:00 hod. ONLINE prostredníctvom ZOOMu. V prípade záujmu o...

Zápis - Sociálna práca, magisterský stupeň, externá forma

02.12.2022 10:00
Termín zápisu:  Študijný program Sociálna práca externá forma - 02.12.2022 o 10:00 hod. (Aula K).  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Inštitút Dr. Pavla Blahu, Potočná 58, Skalica    

Podmienky prijatia VŠZaSP sv. Alžbety

21.02.2022 10:58
Podmienky prijatia Bc. štúdium VŠZaSP sv.Alžbety 2022-23.pdf  Podmienky prijatia štúdium Mgr.2022-23.pdf  Smernica o poplatkoch 2022-23.pdf 

Stanoviská k výstupom vzdelávania

21.02.2022 10:39
Stanovisko Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce .pdf  Vyjadrenie_AVSP_pre_VŠZaSP_sv.Alžbety.pdf   

Prihláška na bakalárske štúdium

10.01.2022 21:27
Prihláška Bc. (1).docx 

ROČNÁ UNIVERZITA TRETIEHO VEKU ONLINE: SOCIÁLNA POMOC A POLITIKA

12.04.2020 18:12
Motto: „Nedopustite, aby vaša mladosť skončila, a vy by ste nemali oči upriamené na budúcnosť“ Ján Pavol II. Cieľom nášho vzdelávacieho programu je poskytnúť kvalitné vzdelanie ľuďom v zrelom veku prostredníctvom online prednášky, diskusii a praktickej terénnej sociálnej práci. Budete...

Prihláška na magisterské štúdium

07.03.2020 10:07
prihláška na magisterské štúdium.pdf (195838)

Informácie o prijímacom konaní

20.01.2020 00:00
Leták VS 2020-2021.pdf 

DPŠ - prihláste sa na štúdium!

Poplatky

29.08.2021 00:00
1.12 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium (vyňok zo smenice o poplatkoch na akad. rok 2021-2022) 1.12.1 Poplatok za prihlášku je 50 €, poplatok za zápis je 50 €.  1.12.2 Poplatok za semester je 190 €.  1.12.3 Poplatok za osvedčenie je 55 €.  1.12.4 Členovia Alumni klubu...

Prihláška

29.08.2021 00:00
      Prihlaska DPS 2021 (1).pdf 

Informácie o DPŠ

31.01.2020 00:00
DPS ponuka 20-21.pdf 

Pozvánky

"OTVÁRAME TÉMY"

04.02.2018 22:29
Pozývame Vás na diskusný večer "Otvárame témy" s mottom Striedavá starostivosť o dieťa a syndróm PAS dňa 16.2.2018 o 17.00 hod.v Hoteli sv. Michala v Skalici Hostia : Jozef Tinka, Bohuslav Lenghart, Miroslav Sabol - členovia prezídia Rady pre práva dieťaťa Moderátor: Michal Oláh Poočet účastníkov...

Ocenenia

24.11.2017 21:08
Dňa 22.11.2017 bol vedúci nášho pracoviska, prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., ocenený Komorou sociálnych pracovníkov v SR cenou SOPRA - Sociálny pracovník roka 2017.  Srdečne blahoželáme !

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

Úvod do canisterapie pre sociálnych pracovníkov

31.03.2023 13:30
Srdečne Vás pozývame na krátky seminár s Lenkou Macháčkovu, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania canisterepie plemenom Bernský salašnícky pes v zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach. Príďte sa pozrieť na sociálnu prácu trochu inak!  Miesto konania:...

Deň otvorených dverí

11.03.2023 13:30
Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí u nás na Inštitúte ošetrovateľstva a sociálnej práce MUDr. Pavla Blahu v Skalici, ktorý sa bude konať 11.3.2023 od 13:30 hod. na Potočnej 58 v Skalici (vchod je z areálu nemocnice) a 28.2.2023 o 18:00 hod. ONLINE prostredníctvom ZOOMu. V prípade záujmu o...

Zápis - Sociálna práca, magisterský stupeň, externá forma

02.12.2022 10:00
Termín zápisu:  Študijný program Sociálna práca externá forma - 02.12.2022 o 10:00 hod. (Aula K).  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Inštitút Dr. Pavla Blahu, Potočná 58, Skalica    

Podmienky prijatia VŠZaSP sv. Alžbety

21.02.2022 10:58
Podmienky prijatia Bc. štúdium VŠZaSP sv.Alžbety 2022-23.pdf  Podmienky prijatia štúdium Mgr.2022-23.pdf  Smernica o poplatkoch 2022-23.pdf 

Stanoviská k výstupom vzdelávania

21.02.2022 10:39
Stanovisko Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce .pdf  Vyjadrenie_AVSP_pre_VŠZaSP_sv.Alžbety.pdf   

Prihláška na bakalárske štúdium

10.01.2022 21:27
Prihláška Bc. (1).docx 

ROČNÁ UNIVERZITA TRETIEHO VEKU ONLINE: SOCIÁLNA POMOC A POLITIKA

12.04.2020 18:12
Motto: „Nedopustite, aby vaša mladosť skončila, a vy by ste nemali oči upriamené na budúcnosť“ Ján Pavol II. Cieľom nášho vzdelávacieho programu je poskytnúť kvalitné vzdelanie ľuďom v zrelom veku prostredníctvom online prednášky, diskusii a praktickej terénnej sociálnej práci. Budete...

Prihláška na magisterské štúdium

07.03.2020 10:07
prihláška na magisterské štúdium.pdf (195838)

Informácie o prijímacom konaní

20.01.2020 00:00
Leták VS 2020-2021.pdf 

Úvodná stránka

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Úvodná stránka

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Úvodná stránka

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Konzultačné hodiny prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Nová smernica - rigorózne práce

Smernica o poplatkoch

22.02.2022 00:00
Smernica o poplatkoch 2022-23.pdf  Smernica o poplatkoch 2021-2022.pdf   

Rigorózne konanie

22.02.2022 00:00
Postup rigorózneho konania  (v zmysle smernice o rigoróznom konaní): - Uchádzač si podá žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie. Žiadosť podáva v listinnej forme kontinuálne počas celého roka na adresu pracoviska - Do 30 dní od doručenia žiadosti vysoká škola písomne potvrdí...

Informácie

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Témy záverečných prác

Tlačivo Zadania záverečnej práce pre odbor Sociálna práca

29.08.2021 00:00
Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo Zadania záverečnej práce pre odbor Sociálna práca na Ústave Dr. Pavla Blahu v Skalici:Zadanie záverečnej práce Skalica