Náš tím

JUDr. Zdenko Mikulička, MPH

Vedúci:

Telefón: 0911 410 908

Email:

Doc. PhDr. Dagmar Mikuličková, PhD., MPH

Zástupca vedúceho:

Telefón: 0911 410 908,

Email: mikulickova.si@gmail.com