Deň otvorených dverí

04.02.2019 22:02

     Srdečne Vás pozývame vás na Deň otvorených dverí 

Katedry sociálnej práce Jána Havlíka v Skalic Bratislavskej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v dňoch 22.2. - 23.2.2019.

Oboznámite sa s možnostami Bc. ,Mgr. a PhDr. štúdia SOCIÁLNEJ PRÁCE, Doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) a humanitárnych projektoch našej školy. Stretnete Vašich budúcich pedagógov z praxe a uvidíte priebeh výučby. Naše štúdium sociálnej práce je cenovo najdostupnejším akreditovaným štúdiom na Záhorí a v Juhomoravském kraji.

Tešíme sa na Vás!
Adresa:
VŠZaSP sv. Alžbety, Katedra sociálnej práce, Potočná 58, Skalica, 2. poschodie

Telefónny kontakt: 0911 903 085 Monika Katunská

https://www.facebook.com/events/493837981142234/