Doplnkové pedagogické štúdium

19.01.2013 09:21

 

Doplnkové pedagogické štúdium

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

 

v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu

 

o t v á r a

 

v akademickom roku 2012/2013 štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).

 

Začiatok štúdia: február 2013

Miesto štúdia: podľa dohody s účastníkmi štúdia

Náklady na štúdium: 195 € / semester

 

Štúdium je určené pre študentov a absolventov štúdia v študijných odboroch:

  1. Sociálna práca
  2. Ošetrovateľstvo
  3. Verejné zdravotníctvo
  4. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 

Organizácia štúdia: formou sústredení po dohode s účastníkmi štúdia

Ukončenie štúdia: obhajoba záverečnej práce a vykonanie záverečnej skúšky

 

Absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia bude vydané vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety podľa vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.

 

 

 

Podrobnejšie informácie získate na: fk@fmxsro.sk

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese: fk@fmxsro.sk