Konzultačné hodiny prof. PhDr. M. Oláh, PhD.

17.05.2018 11:58

Termín konzultačných hodín:

18.5.2018 15,30 hod. - 16,00 hod