Konzultačné hodiny prof. PhDr. M. Oláh, PhD.

17.02.2018 11:58

Termín konzultačných hodín:

3.3.2018 od  9.00 do 12:00 hod.

16.3.2018 od 9.00 do 16.00 hod.

17.3.2018 od 9,00 do 18,00 hod.