Konzultačné hodiny prof. PhDr. M. Oláh, PhD.

30.07.2018 11:58

Termín konzultačných hodín:

30.7.2018 15,30 hod. - 17,00 hod

31.7.2018 13,00 hod. - 14,30 hod.