Ocenenia

24.11.2017 21:08

Dňa 22.11.2017 bol vedúci nášho pracoviska, prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., ocenený Komorou sociálnych pracovníkov v SR cenou SOPRA - Sociálny pracovník roka 2017.

 Srdečne blahoželáme !