Oznam pre záujemcov o VŠ štúdium v akademickom roku 2013/2014

19.01.2013 09:24

 

 

VŠZaSP sv. Alžbety ZNIŽUJE poplatky a školné pre záujemcov o štúdium 1. (Bc.) stupňa štúdia v ak. roku 2013/2014, ktorí zašlú prihláškový spis do 31. 03. 2013 nasledovne: 

ZÁPISNÉ do 1. roka štúdia ........... 85 %

ŠKOLNÉ v 1. roku štúdia znížené o 20% (viď tabuľku nižšie):

 

Detašované pracoviská, na ktorých prebieha výučba

 

Sociálna práca: Bratislava, Nové Zámky, Piešťany, Prešov, Trstená, Žilina, Příbram, Banská Bystrica, Košice, Michalovce, Skalica, Rožňava, Partizánske, Dunajská Streda

Misijná a charitatívna práca: Bratislava, Praha

Ošetrovateľstvo: Bratislava, Nové Zámky, Prešov, Příbram, Michalovce, Skalica, Rožňava

Verejné zdravotníctvo: Bratislava, Prešov, Skalica(pod BA)

Psychológia: Bratislava, Skalica (pod BA)

Sociológia: Bratislava

Laboratórne a vyšetrovacie metódy: Bratislava, Prešov

Zubná technika: Bratislava

Fyzioterapia: Bratislava

 

Prijímacie konanie pre I. stupeň (Bc.) stupeň štúdia

 

 Forma štúdia

 

             Odbor štúdia

Termín        podania
prihlášok

Termín začatia overovania splnenia podmienok 

Poplatok za prijímacie konanie

 

Zápisné

Školné

za

semester

pre 1. rok štúdia

Externá forma:

 

Sociálna práca

Ošetrovateľstvo

Verejné zdravotníctvo

Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctva

Fyzioterapia

do 31. 3. 2013

 

 

 

apríl až

jún 2013

 

 

 

 

50 €

 

 

 

 

85 €

 

 

 

 

(260 €

-20%)

t.j.

208 €

Externá forma:

 

Zubná technika

do 31. 3. 2013

 

apríl až jún 2013

 

50 €

 

85 €

 

(490 €

-20%)

t.j.

392 €

Denná forma:

 

Sociálna práca

Ošetrovateľstvo

Sociológia

Fyzioterapia

 

do 31. 3. 2013

 

 

apríl až

jún  2013

 

 

 

50 €

 

 

 

85 €

 

 

 

(290 €

-20%)

t.j.

232 €

Denná forma:

 

Psychológia

Zubná technika

do 31. 3. 2013

apríl až

jún 2013

 

50 €

 

85 €

 

(490 €

-20%)

t.j.

392 €