Smernica č.1 o poplatkoch

01.12.2017 17:16

Dávam Vám na vedomie, že dnešným dňom je na našej webovej stránke zverejnená schválená smernica o poplatkoch pre akademický rok 2018/2019.

Smernica1.pdf