Termín zápisov v Skalici

30.08.2018 20:52

 

 

SKALICA -- Ošetrovateľstvo

1. ročník/I. stupeň

2. ročník/I. stupeň

3. ročník/I. stupeň

1. ročník/II. stupeň

2. ročník/II. stupeň

3. ročník/II. stupeň

EXTERNÁ FORMA

03.10.2018

03.10.2018

03.10.2018

 

03.10.2018

03.10.2018

miesto zápisu:

09:00

13:15

14:00

 

14:45

16:00

Potočná 58, Skalica

 

 

 

 

 

 

učebňa :

 

 

 

 

 

 

Aula K

 

 

 

 

 

 

DENNÁ + DENNÁ kombinovaná FORMA

1. ročník/I. stupeň

2. ročník/I. stupeň

3. ročník/I. stupeň

1. ročník/II. stupeň

2. ročník/II. stupeň

3. ročník/II. stupeň

miesto zápisu:

03.10.2018

03.10.2018

03.10.2018

 

 

 

Potočná 58, Skalica

09:00

10:45

12:15

 

 

 

učebňa :

 

 

 

 

 

 

Aula K

 

 

 

 

 

 

                   

SKALICA -- Sociálna práca

1. ročník/I. stupeň

2. ročník/I. stupeň

3. ročník/I. stupeň

1. ročník/II. stupeň

2. ročník/II. stupeň

3. ročník/II. stupeň

EXTERNÁ FORMA

04.10.2018

04.10.2018

04.10.2018

04.10.2018

04.10.2018

 

miesto zápisu:

09:00

12:00

13:15

11:30

14:30

 

Potočná 58, Skalica

 

 

 

 

 

 

učebňa :

 

 

 

 

 

 

Aula K