Aktuálne oznamy

21.02.2018 00:00

OZNAM pre študentov II.stupňa (Mgr.), externá forma
 

 Vážení študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety,
  vysoké školy sa v súčasnosti musia riadiť novelou príslušného zákona o vysokých školách z roku 2013, ktorá nariadila každej vysokej škole od začiatku školského roku, nasledujúcom po školskom roku od skončenia jej komplexnej akreditácie, aby sa externé magisterské štúdium predĺžilo z dvoch rokov na tri roky, prípadne na dva a pol roka.
  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedenie našej vysokej školy dodrží prísľub, tlmočený vedúcimi našich pracovísk v roku 2016 študentom 2. ročníka a naša vysoká škola nebude požadovať zaplatenie „školného“ za tretí školský rok, teda za tretí ročník.
  Študenti iba uhradia obvyklý poplatok, spojený so štúdiom, teda zápisné pri zápise               
do školského roku 2018/2019 v septembri 2018.
  Poplatok za štátnu skúšku a za obhajobu záverečnej práce študenti neplatia koncom 2. ročníka ako doposiaľ na jar 2018, ale uhradia ho iba raz, a to až po l. septembri, teda v tom treťom   ročníku, kedy neplatia školné za 3. ročník. 
  Poplatok sa musí uhradiť do času konania štátnej záverečnej skúšky, najneskôr však             
do 31. decembra 2018.
  Študenti  magisterského externého štúdia, zapísaní po l. septembri 2016,  ktorí už zaplatili poplatok za štátnu záverečnú skúšku alebo „školné“ za 3. ročník 2018, budú mať nárok        
na vrátenie tohto poplatku.
                                                                                            Vedenie VŠZaSP sv.Alžbety, n.o.

 

Zamestnanosť v oblastiach zdravotníctva a sociálnej práce.

V rokoch 1995 až 2011 (teda aj v čase svetovej krízy) bolo Slovensko jediným štátom EÚ, kde klesal počet zamestnancov v odbore zdravotníctvo a sociálna práca.

 Prosím, všimnite si, že európska nomenklatúra kombinuje moderne pojem Human health a Social Work activities..., teda už nie iba sociálne služby... 

 Na mailovej stránke https://www.cedefop.europa.eu nájdete podklady, ktoré sú v prílohe a ktoré uvádzajú, že do roku 2025 bude rásť na Slovensku zamestnanosť najmä v zdravotníctve a v sociálnej práci, a to najviac zo všetkých profésií vôbec !!!

Čiže u nás sa črtá široká uplatniteľnosť absolventov sociálnej práce a ošetrovateľstva v praxi.

Výskumobce_mestá-SOCPRACA.doc

FUTURE_EMPLOYMENT_Slovakia_2025.pdf

 

Zverejnený rozvrh pre DPŠ 1.modul

Rozvrh DPŠ 2017 2018 1. modul.xlsx

 

Štipendium za ak. rok 2016/17

V prílohe nájdete bližšie informácie o priznaných motivačných prospechových štipendiách za akademický rok 2016/17 pre študendov denného štúdia.

pokyn MPŠAR16-17,d.doc 

24.10.2017

 

 

Vážení študenti.

Do konca októbra stále máte možnosť prihlásiť sa na štúdium DPŠ i na magisterské štúdium psychológie.

Bližšie informácie ku psychológii:

https://ustav-dr-p-blahu-skalica.webnode.sk/news/informacie-o-studiu/
https://ustav-dr-p-blahu-skalica.webnode.sk/news/prihlaste-sa-na-studium-psychologie-v-skalici/

 

Pre DPŠ:

https://ustav-dr-p-blahu-skalica.webnode.sk/news/prihlaska/
https://ustav-dr-p-blahu-skalica.webnode.sk/news/informacie-o-dps/

 

15.10.2017

 

 

Tak už nás nájdete i na Facebooku, dajte si vyhľadať:

Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici

10.10.2017

 

Vážení ​pedagógovia,

dovoľte mi, aby som Vás informoval o voľne dostupných e-zdrojoch pre sociálnu prácu a sociálnu politiku:

1. Do 31. 10. je voľne dostupná databáza Social Policy & Practice. Prístup získate po vyplnení formulára na https://charlotte.ovid.com/scripts/silver.wsc/ROTM_form.p?ID=240&checkSum=kkIacuPZklddjjkj. Následne Vám príde e-mail s osobným prihlasovacím menom a heslom.

2. Do 31. 12. najčítanejšie články z časopisov Taylor & Francis - https://explore.tandfonline.com/content/bes/nmt-most-read-2017-health-social-care-vsi-2

3. Najcitovanejšie články z časopisu Social Problems - https://academic.oup.com/socpro/pages/annual_meeting

Nesadol Vám výber? Možno nájdete niečo na www.aib.sk/download/tools/1820-ezdroje-socialna-praca-socialna-politika.pdf, kde je prehľad e-zdrojov dostupných na Slovensku, ďalej open access a dočasne sprístupnených publikácií. Alebo mi prosím napíšte.

 

Prajem pekný deň,

​Michal Oláh

 

 

Zverejnený rozvrh pre UTV na ak.rok 2017/18 zRozvrh UTV 2017-2018.doc 

26.9.2017

 

Informácie k Rigoróznemu konaniu v odbore Ošetrovateľstvo pre rok 2017.

Rigorózne konanie2017.docx

20.9.2017

 

Zverejnený rozvrh pre odbor SP na ak.rok 2017/2018 - zimný semester.

Zverejnený rozvrh pre odbor Ošetrovateľstvo na ak. rok  2017/18 - zimný semester .

19.9.2017

 

Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo Zadania záverečnej práce pre odbor Sociálna práca na Ústave Dr. Pavla Blahu v Skalici:

Zadanie záverečnej práce Skalica.doc