Rozvrhy 2017/2018

Pozor! Môže dôjsť k drobným zmenám.

Rozvrh pre odbor Sociálna práca LS Rozvrh 2017-2018 - úprava 16.3..docx
Rozvrh pre odbor Ošetrovateľstvo Rozvrh OŠE-2017-18.doc 
Rozvrh pre Univerzitu tretieho veku Rozvrh UTV 2017-2018.doc
Rozvrh pre DPŠ 1. modul Rozvrh DPŠ 2017 2018 1. modul.xlsx
 
Prednášky na Letný semester pre Ošetrovateľstvo:
Ošetrovateľstvo - Letný semester  
3. ročník Bc. a 2. ročník Mgr. 8.1. - do 12.1.2018
  22.1. - do 26.1.2018
2. ročník Bc. 5.2. - 9.2. 2018
  19.3. - 23.3.2018
1 ročník  Bc. a 1 ročník Mgr. 12.2. - 16.2.2018
  26.3. - do 30.3.2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Posledná úprava: 18.2.2018