Skúšky

17.11.2018 SP2 doc. PhDr. Tománek, PhD., Špeciálna a liečebná pedaggika, Andragogika - 1. termín
23.11.2018 SP1 PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. Všeobecná psychológia - skúška 1. termín - 17,30 hod. (P2)
23.11.2018 SP2 PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. Vývinová psychológia - skúška 1. termín - 17,30 hod. (P2)
24.11.2018 SP2 Mgr. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Komunitná sociálna práca - skúška 1. termín - 8,00 hod. (P2)
24.11.2018 SP2 Mgr. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Supervízia - skúška 1. termín - 14,00 hod.
24.11.2018 SP2 Mgr. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Komunitná sociálna práca - skúška 2. termín - 14,00 hod.
15.12.2018 SP1 Ing. Kollár Základy ekonomiky pre SP - skúška 1. ttermín - 13,00 
11.1.2018 SP1 - PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. Všeobecná psychológia - skúška 2. termín - popoludní do 17,00 hod.
11.1.2018 SP2 - PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD. Vývinová psychológia - skúška 2. termín - popoludní do 17,00 hod.
12.1.2018 SP1 - Doc. PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD. Úvod do štúdia a dejín SP - skúška 1. termín - 9,00 hod.