DPŠ - prihláste sa na štúdium!

Prihláška

09.10.2015 12:00
Milí študenti a absolventi, od júna, t.j. po  štátniciach, spúšťame opäť štúdium DPŠ. Viacerí z vás sa na toto štúdium informovali, preto poprosím všetkých záujemcov, aby vypísali prihlášky a doručili ich na adresu školy v Skalici do konca februára (môžete aj mailom...

Informácie o DPŠ

09.10.2015 11:58
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2015/2016 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

Poplatky

09.10.2015 11:57
1.8 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium 1.8.1 Poplatok za prihlášku je 30 €, poplatok za zápis je 30 €. 1.8.2 Poplatok za semester je 190 €. 1.8.3 Poplatok za osvedčenie je 55 €. 1.8.4 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu) zľava...

MBA

MBA štúdium v Skalici

11.11.2015 11:23
Využite možnosť štúdia MBA "Master of Business Administration" na našej škole v Skalici! Informácie tu: MBA-PR-S-SKAL.doc (71680)   Prihláška tu: MBA-prihlaska.docx (54762)

Štátne záverečné skúšky SP

Dôležité termíny pre študentov 3. a 5. ročníka SP

02.02.2016 09:53
Dôležité termíny pre 3. a 5. ročník SP: Do 20.3.2016 vložiť prácu do EZP (3.ročník - ak by mal niekto problém vložiť prácu, kontaktujte ma mailom) Do 31.3.2016 odovzdať asistentke -          zviazanú prácu...

OZNAM

Rigorózne konanie v Skalici

21.12.2015 08:54
Vážení úspešní absolventi štúdia odborov Sociálna práca, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo (študijný priemer do 1,5) Ponúkame Vám možnosť absolvovať rigorózne konanie v Skalici. Všetky podmienky sú zhodné s podmienkami v Bratislave viď http://www.vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie...

Univerzitná a odborná literatúra

az - skripta

30.04.2015 11:54
http://www.az-skripta.sk/