Informácie o možnostiach štúdia v ak. roku 2018/2019

Informácie o prijímacom konaní

12.01.2018 08:25
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici Palackého č. 1 P. O. Box č. 104 810 00 Bratislava   Rektor Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., mult.   Informácie o prijímacom konaní pre I. (Bc.) stupeň štúdia Školné na...

Pozvánky

Pozvánka na zápis do špecializačného študijného programu MPH

17.01.2018 23:04
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.   Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici Potočná 58 909 01 Skalica   POZVÁNKA   na zápis do špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore Master of Public Health – MPH   Dňa 2. februára 2018  o 13,00...

Ocenenie

30.11.2017 10:12
Rada mládeže Slovenska každý rok udeľuje cenu MOST pre mladých, ktorí vyvíjajú aktivity pre druhých. Všetci nominovaní na cenu boli pozvaní pánom prezidentom. Myšlienka je vždy v hlave jednotlivca, ktorý svojím nadšením dokáže motivovať iných. Blahoželáme PhDr. Monike Katunskej, MBA asistentke...

Ocenenia

24.11.2017 21:08
Dňa 22.11.2017 bol vedúci nášho pracoviska, prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., ocenený Komorou sociálnych pracovníkov v SR cenou SOPRA - Sociálny pracovník roka 2017.  Srdečne blahoželáme !

Zmyslová aktivizácia v Skalici

29.10.2017 14:27
Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na Seminár ku konceptu Zmyslovej aktivizácie, ktorý sa uskutoční 28.11.2017 v priestoroch Ústavu Dr. Blahu v Skalici. Seminár je zdarma a zo semináru si odnesiete osvedčenie o účasti. Čo je...

Smyslová aktivizace

29.10.2017 14:12
Vážení študenti,   dávame do pozornosti Konferenciu "Smyslová aktivizace tělem i duší", ktorá sa uskutoční v hoteli Clacion Congress v Českých Budejoviciach dňa 31.5.2018. Podrobnosti nájdete v priloženom letáku alebo na webe www.smyslovaaktivizace.cz    

Zmeny v rozvrhu

Rozvrhy

19.09.2017 12:33
Zverejnený rozvrh na akademický rok 2017/18 - zimný semester pre odbor  Sociálna práca.  Zverejnený rozvrh na akademický rok 2017/18 - zimný semester pre odbor Ošetrovateľstvo.

Magisterské štúdium Všeobecná psychológia v ak. roku 2017/2018

Informácie o štúdiu

18.09.2017 12:35
Vážení bakalári a bakalárky odboru psychológia a príbuzných odborov,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie - http://wmu.sk/ (Vysoká škola manažérska vo Varšave) otvára Mgr. štúdium psychológie v Skalici, priestoroch Ústavu MUDr. Pavla...

Prihláste sa na štúdium Psychológie v Skalici

14.06.2017 11:44
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave, Ústav Dr. Pavla Blahu v Skalici a VYSOKÁ ŠKOLA MENEŽMENTU   Varšava / Warsaw Management University   Dovoľujú si oznámiť všetkým záujemcom , že v akademickom roku...

Náhradný termín štátnych skúšok

Náhradný a opravný termín štátnych skúšok - POZOR ZMENA!

24.08.2017 21:46
Náhradný a opravný termín štátnych skúšok odbor Sociálna práca bude 6.10. o 12:00 hod. Práce treba vložiť do EZP a odovzdať najneskôr 12.9.2017 Indexy individuálne doručiť na študijné oddelenie do BA najneskôr 2 týždne vopred. Prihlášky na štátnu skúšku doručiť do Skalice 7.9. alebo 8.9. Ak...

MBA

MBA štúdium v Skalici

11.09.2017 21:59
Využite možnosť štúdia MBA "Master of Business Administration" na našej škole v Skalici. Podmienkou je minimálne 10 záujemcov. Ak sa tento stav nenaplní, štúdium by sa konalo v detašovanom pracovisku v Dunajskej Strede. Jedná sa o jednoročné, dvojsemestrálne štúdium. Poplatok je 3000€/rok (za...

DPŠ - prihláste sa na štúdium!

Prihláška

07.04.2017 09:40
Milí študenti a absolventi, aj v nasledujúcom ak. roku spúšťame opäť štúdium DPŠ. Viacerí z vás sa na toto štúdium informovali, preto poprosím všetkých záujemcov, aby vypísali prihlášky a doručili ich na adresu školy v Skalici čo najskôr (môžete aj mailom ustav.blahu@gmail.com). Informovať sa...

Informácie o DPŠ

09.10.2015 11:58
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2015/2016 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

Poplatky

09.10.2015 11:57
1.8 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium 1.8.1 Poplatok za prihlášku je 30 €, poplatok za zápis je 30 €. 1.8.2 Poplatok za semester je 190 €. 1.8.3 Poplatok za osvedčenie je 55 €. 1.8.4 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu) zľava...

Konzultačné hodiny prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Konzultačné hodiny prof. PhDr. M. Oláh, PhD.

14.01.2018 11:58
Termín konzultačných hodín: 20.1.2018 od 12:00 hod.

Konzultačné hodiny Mgr. Monika Katúnska, MBA

07.01.2018 13:07
Konzultačné hodiny: 13.1.2018 od 9:00 do 14:00 hod. 20.1.2018 od 9:00 do 14:00 hod. 26.1.2018 od 9:00 do 14:00 hod.   V mojej neprítomnosti ma prosím kontaktujte na: ustav.blahu@seuniversity.eu

Nová smernica - rigorózne práce

Smernica č.1 o poplatkoch

01.12.2017 17:16
Dávam Vám na vedomie, že dnešným dňom je na našej webovej stránke zverejnená schválená smernica o poplatkoch pre akademický rok 2018/2019. Smernica1.pdf

Rigorózne práce

05.01.2017 12:24
Dodatok12017kSmernici22015a720112-IMRAD.doc (147456)   http://www.vssvalzbety.sk/infoportal/smernice

Informácie

Rigorózne konanie 2017

20.09.2017 12:55
Termín a informácie k rigoróznemu konaniu v odbore Ošetrovateľstvo pre rok 2017. Rigorózne konanie2017.docx   Záujemci o Rigoróznu skúšku v študijnom odbore Ošetrovateľstvo si môžu podať prihlášky do 10.11.2017 na adresu Ústav Dr.P.Blahu katedra ošetrovateľstva, Mgr. Novková, Potočná 58, 90901...

Témy záverečných prác

Tlačivo Zadania záverečnej práce pre odbor Sociálna práca

11.10.2016 00:00
Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo Zadania záverečnej práce pre odbor Sociálna práca na Ústave Dr. Pavla Blahu v Skalici: Zadanie záverečnej práce Skalica.doc    

Návrhy tém + kontakt na školiteľa

19.09.2016 09:13
témy dr. Lobodáš.doc (20480) doc. Ondrušová.doc (28160) dr. Madunická.doc (20992) dr. Mazalanová.doc (20480) dr. Sedláček.docx (15462) dr. Štepanovská.doc (13312) mgr. Katunská.doc (20992) prof. Muhlpachr.doc (22016) Ing.Pagáčová.doc (20480) dr. Maňasová.doc (20992) Témy_16_17.doc (29696) Návrh BP...