DPŠ 2014-2015

Doplnkové pedagogické štúdium - informácie Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2014/2015 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium :

19.08.2014 14:04
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2014/2015 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

OZNAM

Oznam pre OŠE

08.08.2014 09:49
LETNÝ SEMESTER Výučbové bloky.doc (23,5 kB)       Termíny prednáškových blokov OŠE 2014-15.doc (11 kB)

OZNAMY PRE SP

22.10.2013 09:28
Výučbové bloky pre letný semester SP:   3.roč. + 5.roč.     19.1. – 23.1.2015                              2.2. –...

OZNAM

KNIŽNICA - stránkové hodiny

17.10.2013 10:25
Stránkové hodiny pre knižnicu - skriptáreň: utorok     9.00 hod.   -  11.00 hod. štvrtok     9.00 hod.  -  11.00 hod.     

Skriptá na predaj

19.02.2013 09:53
tabulka predaj skript 3DV.docx (44,6 kB) Predaj skrípt prebieha troma spôsobmi: 1)                  Predaj cez internet            ...

OZNAM

14.02.2013 12:44
  Na VŠZSP sv. Alžbety je zriadená funkcia kontrolóra pre pedagogickú činnosť školy. Študenti, ako i pedagógovia môžu poskytovať podnety a informácie diskrétne v listinnej forme (poštou) na adresu: Ing. M. Kollár, VŠZaSP sv. Alžbety, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava, resp. na mailovú ...

DPŠ - nová skupina

Kontakt

20.11.2013 09:32
Spoločný mail dpsskalica@gmail.com

informácie

11.11.2013 10:39
   

Dňa 25.10.2014 o 11.00 sa uskutočnia v učebni Aula  slávnostné  Imatrikulácie prvákov odboru Ošetrovateľstvo a Sociálna práca.

UTV

Poplatky

03.09.2014 12:12
Vážený poslucháč UTV.docx (66 kB)

OZNAM

 

Oznam pre študentov v štátnicovych ročníkoch a pre tých, ktorí štátnice mali v ak. roku 2012/13

 

Oznamujeme študentom, že od ak. roka 2013/2014 už nebude možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).

2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.

3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude ďalší rok.

4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

 

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.