Náhradný + opravný termín štátnic

ošetrovateľstvo

20.07.2016 11:07
OŠE info o ŠZS.doc (22016)

Sociálna práca - info

28.06.2016 12:43
-opravný a náhradný termín ŠZS - 9.9.2016  Sociálna práca   - Do 5.7.2016 doručte na pracovisko Prihlášku na štátnu skúšku (poslané mailom) - treba vyznačiť, či sa jedná o opravný, alebo riadny termín - poštou, alebo do schránky, podpísané.   - Indexy so všetkými...

PRIJÍMACIE KONANIE NA ROK 2016/2017

PREDĹŽENIE TERMÍNU PODÁVANIA prihlášok na II. (Mgr.) stupeň štúdia pre ak. r. 2016/2017

06.06.2016 16:52
PREDĹŽENIE TERMÍNU PODÁVANIA prihlášok na II. (Mgr.) stupeň štúdia pre ak. r. 2016/2017 do 30. 06. 2016 so zľavou na školné za prvý (zimný) semester:   -   10% zľava pre uchádzačov z iných vysokých škôl        1/3 zľava pre absolventov našej...

3. kolo prijímacieho konania pre I. (Bc.) stupeň štúdia

16.03.2016 10:29
3. kolo prijímacieho konania pre I. (Bc.) stupeň štúdia pre ak. r. 2016/2017 od 15. 05. 2016 do 30. 06. 2016 so zľavou 10% na školné za prvý (zimný) semester. Informácie o podmienkach prijatia a prihláška na stiahnutie tu http://www.vssvalzbety.sk/ 

DPŠ - prihláste sa na štúdium!

Možnosť dodatočného zápisu na DPŠ

06.06.2016 16:54
Ohľadom dodatočného podania prihlášky na DPŠ a zápisu kontaktujte Mgr. Baťkovú na batkova.katarina@gmail.com alebo na tel.: 0911410907

Zápis na štúdium DPŠ

15.03.2016 10:30
Zápis na štúdium DPŠ sa uskutoční dňa 31.5.2016 o 14.00 hod. Na zápis si prosím prineste dve fotografie, doklady o zaplatení zápisného a školného za prvý semester (niektorí aj za prijímacie konanie, ktorí nezaplatili..) a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia diplomu a vysvedčenia)

Záverečné skúšky

15.03.2016 10:29
Termín záverečných skúšok DPŠ 31.5.2016 o 9.00 hod.

Prihláška

09.10.2015 12:00
Milí študenti a absolventi, od júna, t.j. po  štátniciach, spúšťame opäť štúdium DPŠ. Viacerí z vás sa na toto štúdium informovali, preto poprosím všetkých záujemcov, aby vypísali prihlášky a doručili ich na adresu školy v Skalici do konca februára (môžete aj mailom...

Informácie o DPŠ

09.10.2015 11:58
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2015/2016 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

Poplatky

09.10.2015 11:57
1.8 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium 1.8.1 Poplatok za prihlášku je 30 €, poplatok za zápis je 30 €. 1.8.2 Poplatok za semester je 190 €. 1.8.3 Poplatok za osvedčenie je 55 €. 1.8.4 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu) zľava...

Rozvrh 16-17

Rozvrh Sociálna práca 16-17

20.07.2016 11:09
rozvrh SP 16-17.xls (25600)

DPŠ - rozvrh - zmena!

Rozvrh OŠE

21.08.2016 18:47

Zmena v rozvrhu

15.08.2016 09:55
Rozvrh 1. modul 16-17.xls (25600)

UTV

prihláška UTV

20.06.2016 09:19
prihláška na UTV 2016.doc (131584)

informácie o UTV

20.06.2016 09:18
informácia o UTV 2016.doc (126976)

Dodatok k smernici o poplatkoch

Dôležité!

06.06.2016 16:42
Milí študenti, venujte pozornosť nasledovnému: Dodatok č. 1/2016 k Smernici rektora č. 1/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2015/2016 (zverejnené: „Infoportál – Smernice“, „Študijné oddelenie – poplatky“ a hlavná webová stránka našej...

NOVÁ smernica o poplatkoch 16-17

smernica

19.02.2016 11:33
NOVA smernica o poplatkoch- 16_17.pdf (3916659)

OZNAM

Rigorózne konanie v Skalici

21.12.2015 08:54
Vážení úspešní absolventi štúdia odborov Sociálna práca, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo (študijný priemer do 1,5) Ponúkame Vám možnosť absolvovať rigorózne konanie v Skalici. Všetky podmienky sú zhodné s podmienkami v Bratislave viď http://www.vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie...

Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici

Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici

15.03.2016 10:28
Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici v našom univerzitnom časopise Sociálno-zdravotnícke spektrum (www.szspektrum.eu) - Impact Factor 1.4956. Odborné texty, oznámenia, pozvánky na odborné a vedecké podujatia môžete zasielať na: prof. PhDr. Michal Oláh,...