Informácie o možnostiach štúdia sociálnej práce v ak. roku 2017/2018

Informácie 2017/2018

11.01.2017 14:22
INFORMÁCIE o MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE NA VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA a SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE - V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PRE BAKALÁRSKY a MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v...

Medzinárodná konferencia

Pozvánka

23.03.2017 09:49
DETIVSIETI_2017_SK_V2.pdf (1147482)

DPŠ - prihláste sa na štúdium!

Možnosť dodatočného zápisu na DPŠ

06.06.2016 16:54
Ohľadom dodatočného podania prihlášky na DPŠ a zápisu kontaktujte Mgr. Baťkovú na batkova.katarina@gmail.com alebo na tel.: 0911410907

Zápis na štúdium DPŠ

15.03.2016 10:30
Zápis na štúdium DPŠ sa uskutoční dňa 31.5.2016 o 14.00 hod. Na zápis si prosím prineste dve fotografie, doklady o zaplatení zápisného a školného za prvý semester (niektorí aj za prijímacie konanie, ktorí nezaplatili..) a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia diplomu a vysvedčenia)

Záverečné skúšky

15.03.2016 10:29
Termín záverečných skúšok DPŠ 31.5.2016 o 9.00 hod.

Prihláška

09.10.2015 12:00
Milí študenti a absolventi, od júna, t.j. po  štátniciach, spúšťame opäť štúdium DPŠ. Viacerí z vás sa na toto štúdium informovali, preto poprosím všetkých záujemcov, aby vypísali prihlášky a doručili ich na adresu školy v Skalici do konca februára (môžete aj mailom...

Informácie o DPŠ

09.10.2015 11:58
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2015/2016 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

Poplatky

09.10.2015 11:57
1.8 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium 1.8.1 Poplatok za prihlášku je 30 €, poplatok za zápis je 30 €. 1.8.2 Poplatok za semester je 190 €. 1.8.3 Poplatok za osvedčenie je 55 €. 1.8.4 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu) zľava...

Konzultačné hodiny prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

24.3.

20.03.2017 08:49
Pán prof. Phdr. Oláh, PhD. bude k dispozícii 24.3. od 14.30 do 15.00 hod.

Konzultačné hodiny prof. PhDr. M. Oláh, PhD.

16.02.2017 11:58
Termín konzultačných hodín: 10.3.2017 od 13.30 do 15.30

Prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

10.02.2017 13:07
konzultačné hodiny: 11.2.2017 od 14.30 hod do 15.00 hod.

Nová smernica - rigorózne práce

Rigorózne práce

05.01.2017 12:24
Dodatok12017kSmernici22015a720112-IMRAD.doc (147456)   http://www.vssvalzbety.sk/infoportal/smernice

Informácie

Témy záverečných prác

Tlačivo Zadania záverečnej práce pre odbor Sociálna práca

11.10.2016 00:00
Tu si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo Zadania záverečnej práce pre odbor Sociálna práca na Ústave Dr. Pavla Blahu v Skalici: Zadanie záverečnej práce Skalica.doc    

Návrhy tém + kontakt na školiteľa

19.09.2016 09:13
témy dr. Lobodáš.doc (20480) doc. Ondrušová.doc (28160) dr. Madunická.doc (20992) dr. Mazalanová.doc (20480) dr. Sedláček.docx (15462) dr. Štepanovská.doc (13312) mgr. Katunská.doc (20992) prof. Muhlpachr.doc (22016) Ing.Pagáčová.doc (20480) dr. Maňasová.doc (20992) Témy_16_17.doc (29696) Návrh BP...