Naša VŠ ponúka možnosť prihlásiť sa na štúdium do 30.11.2014. 

Využite poslednú možnosť študovať v bakalárskom štúdiu 3 roky, v magisterskom 2 roky.

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na externé bakalárske a magisterské štúdium. Naša VŠ spravila v tomto smere ústretový krok smerom k vám, vzhľadom k tomu, že sa od budúceho akademického roka (15-16) bude štúdium o rok predlžovať. Je teda na vás zvážiť túto možnosť, ušetriť čas i peniaze.
V prípade, že máte záujem o štúdium, kontaktujte Mgr. Baťkovú na batkova.katarina@gmail.com . Prihlášky je možné podať až do 30.11.2014. Ak váhate kvôli financiám, VŠ ponúka možnosť splátkového kalendára...

DPŠ 2014-2015

Akreditácie pre DPŠ

17.12.2014 10:43
90-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... zdravotnícke predmety (študent).doc (137 kB) 91-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... zdravotnícke predmety (učiteľ).doc (136 kB) 92-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... predmety sociálneho zamerania (študent).doc (136,5 kB) 93-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... predmety sociálneho zamerania (učiteľ).doc...

Zápis

01.12.2014 10:07
Na základe Vášho prihlásenia sa na Doplňujúce pedagogické štúdium Vám oznamujeme, že prvé stretnutie + zápis sa uskutoční dňa 19.decembra 2014 v Skalici, o 13.30 hod. v budove našej VŠ, ul. Potočná 58. Prosím k zápisu si doneste 1x foto o veľkosti 3x4 cm, platný...

Platby

05.11.2014 12:02
Prosíme prihlásených do 1.ročníka DPŠ doručiť doklad o zaplatení 30,-€ za prihlášku do 11.11.2014. Stačí scan na mail batkova.katarina@gmail.com SPÔSOB ÚHRADY  2.1 Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným  prevodom na číslo účtu : 2626748634/1100,...

Doplnkové pedagogické štúdium - informácie Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2014/2015 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium :

19.08.2014 14:04
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2014/2015 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

OZNAM

Oznam pre OŠE

08.08.2014 09:49
LETNÝ SEMESTER Výučbové bloky.doc (23,5 kB)       Termíny prednáškových blokov OŠE 2014-15.doc (11 kB)

OZNAMY PRE SP

22.10.2013 09:28
Výučbové bloky pre letný semester SP:   3.roč. + 5.roč.     19.1. – 23.1.2015                              2.2. –...

OZNAM

KNIŽNICA - stránkové hodiny

17.10.2013 10:25
Stránkové hodiny pre knižnicu - skriptáreň: utorok     9.00 hod.   -  11.00 hod. štvrtok     9.00 hod.  -  11.00 hod.     

Skriptá na predaj

19.02.2013 09:53
tabulka predaj skript 3DV.docx (44,6 kB) Predaj skrípt prebieha troma spôsobmi: 1)                  Predaj cez internet            ...

OZNAM

14.02.2013 12:44
  Na VŠZSP sv. Alžbety je zriadená funkcia kontrolóra pre pedagogickú činnosť školy. Študenti, ako i pedagógovia môžu poskytovať podnety a informácie diskrétne v listinnej forme (poštou) na adresu: Ing. M. Kollár, VŠZaSP sv. Alžbety, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava, resp. na mailovú ...

UTV

Poplatky

03.09.2014 12:12
Vážený poslucháč UTV.docx (66 kB)

OZNAM

 

Oznam pre študentov v štátnicovych ročníkoch a pre tých, ktorí štátnice mali v ak. roku 2012/13

 

Oznamujeme študentom, že od ak. roka 2013/2014 už nebude možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).

2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.

3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude ďalší rok.

4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

 

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.

DPŠ - nová skupina

Kontakt

20.11.2013 09:32
Spoločný mail dpsskalica@gmail.com

informácie

11.11.2013 10:39