DPŠ 2014-2015

Doplnkové pedagogické štúdium - informácie

19.08.2014 14:04
DPŠ je dvojročné štúdium (štvorsemestrálne), ktoré pozostáva z absolvovania predmetov psychologického a pedagogického základu, odborovej didaktiky a praxe. Štúdium je určené pre študentov a absolventov VŠ humanitných vied a zdravotníckych vied.  Viac...

OZNAM

Oznam pre OŠE

08.08.2014 09:49
Termíny prednáškových blokov OŠE 2014-15.doc (11 kB)

OZNAMY PRE SP

22.10.2013 09:28
Termíny prednáškových blokov v ak. roku 2014/2015 - zimný semester. (SP) 1.roč. - soboty - od 13.9.2014 2.roč. - 15. - 20.9. a 6. - 11.10.2014 3.roč. - 8. - 12.9. a 29.9. - 3.10.2014 1.roč./2.stup. - 11.11. - 14.11 a 18.11 - 21.11. ZMENA!!!!  2.roč./2.stup. - 15. - 19.9. a 29.9. -...

VŠ INTERNÁT

Nové informácie

10.01.2014 11:00
Objekt VŠ internátu v Skalici je vhodný na ubytovanie (izby 1,2,3-posteľové, s kúpeľňou a WC, TV v niektorých izbách, celý objekt s Wi-Fi), poriadanie seminárov a školení, jednorázové oslavy ( v suteréne klenbená zariadená pivnica pre cca 20-25 ľudí), prípadne aj ako kancelárske priestory na...

DPŠ - nová skupina

Kontakt

20.11.2013 09:32
Spoločný mail dpsskalica@gmail.com

informácie

11.11.2013 10:39
   

Náhradný a opravný termín štátnic bol stanovený vedením školy na 26.9.2014 o 9.00 hod.

 
Do konca júna doručte na pracovisko Prihlášku na štátnu skúšku (riadny, opravný termín), 2x prácu, 1x CD, Analytický list, Protokol o kontrole originality, Licenčnú zmluvu, posudok školiteľa (podpísaný školiteľom) + Lic. zmluvu k posudku (podpísanú).

UTV

Poplatky

03.09.2014 12:12
Vážený poslucháč UTV.docx (66 kB)

OZNAM

 

Oznam pre študentov v štátnicovych ročníkoch a pre tých, ktorí štátnice mali v ak. roku 2012/13

 

Oznamujeme študentom, že od ak. roka 2013/2014 už nebude možné si dať odklad štátnic !

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).

2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.

3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude ďalší rok.

4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

 

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave.