• ZMENA TERMÍNU ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY! Opravný a náhradný termín ŠZS bude 16.9.2015 o 8.30 hod.


 

  • Vážení budúci študenti 1. ročníka magisterského štúdia. Ak nemáte rozhodnutie o prijatí, prezrite si pokyny vo vašich mailoch.

 

  • Pozor zmena! 

Termíny prednáškových blokov pre OŠE 4:

1. blok: 16.11.-20.11. 2015

2.blok: 14.12 - 18.12. 2015

 

Rozvrh zimný semester 15-16

SP

12.08.2015 09:20
SP 3.roč zimný semester 15-16.doc (67584) SP 2.roč Mgr. zimný semester 15-16.doc (65024) SP 2. ROč zimný semester 15-16.doc (68608) SP 1.ROč zimný semester 15-16.doc (60928) SP 1.roč Mgr.zimný semester 15-16.doc (70144)   V rozvrhoch môže prísť k zmene..  1.ročník Mgr.SP - výučba až po...

OŠE

12.08.2015 09:19
OŠE 3. ročník ZS_15-16.doc (72192) OŠE 2. ročník ZS_15-16.doc (69632) OSE 2.roč.Mgr.15-16.doc (67072) OSE 1. ročník ZS_15-16.doc (67584) OSE 1.roč.Mgr._úprava 6 zmena.doc (67584)  

Zápis

Termíny zápisov

03.08.2015 11:38
 www.vssvalzbety.sk/userfiles/Studijne%20oddelenie/bratislava/zapis/zapis%202016/Zpisy2015-2016290715web.pdf

DPŠ - NOVÁ PONUKA

Prihláste sa na DPŠ

02.03.2015 12:38
ponuka ústavu DPŠ zverejniť.docx (121,8 kB) DPŠ prihláška 15 zverejniť.doc (24,5 kB) Smernica č 1-2015 o poplatkoch (web 130115) FL-oprava (zverejniť).pdf (272,6 kB)

DPŠ 2014-2015

Akreditácie pre DPŠ

17.12.2014 10:43
90-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... zdravotnícke predmety (študent).doc (137 kB) 91-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... zdravotnícke predmety (učiteľ).doc (136 kB) 92-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... predmety sociálneho zamerania (študent).doc (136,5 kB) 93-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... predmety sociálneho zamerania (učiteľ).doc...

Zápis

01.12.2014 10:07
Na základe Vášho prihlásenia sa na Doplňujúce pedagogické štúdium Vám oznamujeme, že prvé stretnutie + zápis sa uskutoční dňa 19.decembra 2014 v Skalici, o 13.30 hod. v budove našej VŠ, ul. Potočná 58. Prosím k zápisu si doneste 1x foto o veľkosti 3x4 cm, platný...

Platby

05.11.2014 12:02
Prosíme prihlásených do 1.ročníka DPŠ doručiť doklad o zaplatení 30,-€ za prihlášku do 11.11.2014. Stačí scan na mail batkova.katarina@gmail.com SPÔSOB ÚHRADY  2.1 Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným  prevodom na číslo účtu : 2626748634/1100,...

Doplnkové pedagogické štúdium - informácie Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2014/2015 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium :

19.08.2014 14:04
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2014/2015 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

Univerzitná a odborná literatúra

az - skripta

30.04.2015 11:54
http://www.az-skripta.sk/

OZNAM

Termíny zápisov

23.07.2015 21:04
Zápis OŠE 10.9.2015 Zápis SP 11.9.2015Hodinový rozpis jednotlivých ročníkov zverejníme dodatočne. 

Oznam pre OŠE

08.08.2014 09:49
Výučbové bloky pre zimný semester 15-16 odbor OŠE 

OZNAMY PRE SP

22.10.2013 09:28
Výučbové bloky pre zimný  semester 15-16 SP:          

Špecializačné štúdium

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - BA

14.01.2015 09:26
OZNAM – ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM OD FEBRUÁRA 2015 S MIMORIADNOU ZĽAVOU 50%*   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára aj tento rok jednoročné špecializačné štúdium akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR s názvom: Zdravotnícky manažment a financovanie.  Absolventi...

Podmienky prijatia na štúdium v ak. roku 2015/16

Prihláška + podmienky prijatia + smernica o poplatkoch - PRI PODANÍ PRIHLÁŠKY DO 28.2.2015 20% ZĽAVA !!!

12.01.2015 10:40
Podmienky prijatia bc..pdf (656,9 kB) Prihlaska na bakalrsky stupen.pdf (464,8 kB) Smernica.1-2015opoplatkochweb181214.pdf (292 kB)