Témy záverečných prác

Návrhy tém + kontakt na školiteľa

19.09.2016 09:13
témy dr. Lobodáš.doc (20480) doc. Ondrušová.doc (28160) dr. Madunická.doc (20992) dr. Mazalanová.doc (20480) dr. Sedláček.docx (15462) dr. Štepanovská.doc (13312) mgr. Katunská.doc (20992) prof. Muhlpachr.doc (22016) Ing.Pagáčová.doc (20480) dr. Maňasová.doc (20992)  

Rozvrh 16-17

Rozvrh Sociálna práca 16-17 - aktualizovaný 28.9.2016

20.07.2016 11:09
rozvrh SP 16-17 konečný.xls (45056)

DPŠ - rozvrh - zmena!

Rozvrh OŠE

21.08.2016 18:47

Zmena v rozvrhu DPŠ - aktualizované 27.9.2016

15.08.2016 09:55
  Rozvrh 1. modul 16-17.xls (25600)

DPŠ - prihláste sa na štúdium!

Možnosť dodatočného zápisu na DPŠ

06.06.2016 16:54
Ohľadom dodatočného podania prihlášky na DPŠ a zápisu kontaktujte Mgr. Baťkovú na batkova.katarina@gmail.com alebo na tel.: 0911410907

Zápis na štúdium DPŠ

15.03.2016 10:30
Zápis na štúdium DPŠ sa uskutoční dňa 31.5.2016 o 14.00 hod. Na zápis si prosím prineste dve fotografie, doklady o zaplatení zápisného a školného za prvý semester (niektorí aj za prijímacie konanie, ktorí nezaplatili..) a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia diplomu a vysvedčenia)

Záverečné skúšky

15.03.2016 10:29
Termín záverečných skúšok DPŠ 31.5.2016 o 9.00 hod.

Prihláška

09.10.2015 12:00
Milí študenti a absolventi, od júna, t.j. po  štátniciach, spúšťame opäť štúdium DPŠ. Viacerí z vás sa na toto štúdium informovali, preto poprosím všetkých záujemcov, aby vypísali prihlášky a doručili ich na adresu školy v Skalici do konca februára (môžete aj mailom...

Informácie o DPŠ

09.10.2015 11:58
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2015/2016 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

Poplatky

09.10.2015 11:57
1.8 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium 1.8.1 Poplatok za prihlášku je 30 €, poplatok za zápis je 30 €. 1.8.2 Poplatok za semester je 190 €. 1.8.3 Poplatok za osvedčenie je 55 €. 1.8.4 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu) zľava...

Oznam

1. roč. Mgr.

28.09.2016 09:17
Milí budúci študenti 1. ročníka Mgr. štúdia. Prosíme o zaslanie kópií vysvedčení a diplomov na študijné oddelenie, ak ste tak nespravili s odoslaním prihlášky. Zároveň oznamujeme, že je posledná možnosť na zaslanie prihlášok na Mgr. štúdium.

OZNAM

Rigorózne konanie v Skalici

21.12.2015 08:54
Vážení úspešní absolventi štúdia odborov Sociálna práca, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo  Ponúkame Vám možnosť absolvovať rigorózne konanie v Skalici. Všetky podmienky sú zhodné s podmienkami v Bratislave viď http://www.vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie - v Žiadosti o...

Štátnicové otázky 2016/2017

Nové štátnicové otázky

14.09.2016 15:03
Bc. Štátnicové otázk_SP.doc (274944) Mgr. Statnicove otazky_SP.docx (94592)   Otázky sa môžu ešte zmeniť, resp. doplniť. Konečnú verziu včas zverejníme.

Dodatok k smernici o poplatkoch

Dôležité!

06.06.2016 16:42
Milí študenti, venujte pozornosť nasledovnému: Dodatok č. 1/2016 k Smernici rektora č. 1/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2015/2016 (zverejnené: „Infoportál – Smernice“, „Študijné oddelenie – poplatky“ a hlavná webová stránka našej...

NOVÁ smernica o poplatkoch 16-17

smernica

19.02.2016 11:33
NOVA smernica o poplatkoch- 16_17.pdf (3916659)

Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici

Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici

15.03.2016 10:28
Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici v našom univerzitnom časopise Sociálno-zdravotnícke spektrum (www.szspektrum.eu) - Impact Factor 1.4956. Odborné texty, oznámenia, pozvánky na odborné a vedecké podujatia môžete zasielať na: prof. PhDr. Michal Oláh,...

UTV

prihláška UTV

20.06.2016 09:19
prihláška na UTV 2016.doc (131584)

informácie o UTV

20.06.2016 09:18
informácia o UTV 2016.doc (126976)