PRIJÍMACIE KONANIE NA ROK 2016/2017

2. kolo prijímacieho konania pre I. (Bc.) stupeň štúdia

16.03.2016 10:29
2. kolo prijímacieho konania pre I. (Bc.) stupeň štúdia pre ak. r. 2016/2017 od 15. 03. 2016 do 30. 04. 2016 so zľavou 10% na školné za prvý (zimný) semester. Informácie o podmienkach prijatia a prihláška na stiahnutie tu http://www.vssvalzbety.sk/ 

DPŠ - prihláste sa na štúdium!

Zápis na štúdium DPŠ

15.03.2016 10:30
Zápis na štúdium DPŠ sa uskutoční dňa 31.5.2016 o 14.00 hod. Na zápis si prosím prineste dve fotografie, doklady o zaplatení zápisného a školného za prvý semester (niektorí aj za prijímacie konanie, ktorí nezaplatili..) a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia diplomu a vysvedčenia)

Záverečné skúšky

15.03.2016 10:29
Termín záverečných skúšok DPŠ 31.5.2016 o 9.00 hod.

Prihláška

09.10.2015 12:00
Milí študenti a absolventi, od júna, t.j. po  štátniciach, spúšťame opäť štúdium DPŠ. Viacerí z vás sa na toto štúdium informovali, preto poprosím všetkých záujemcov, aby vypísali prihlášky a doručili ich na adresu školy v Skalici do konca februára (môžete aj mailom...

Informácie o DPŠ

09.10.2015 11:58
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2015/2016 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

Poplatky

09.10.2015 11:57
1.8 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium 1.8.1 Poplatok za prihlášku je 30 €, poplatok za zápis je 30 €. 1.8.2 Poplatok za semester je 190 €. 1.8.3 Poplatok za osvedčenie je 55 €. 1.8.4 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu) zľava...

Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici

Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici

15.03.2016 10:28
Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici v našom univerzitnom časopise Sociálno-zdravotnícke spektrum (www.szspektrum.eu) - Impact Factor 1.4956. Odborné texty, oznámenia, pozvánky na odborné a vedecké podujatia môžete zasielať na: prof. PhDr. Michal Oláh,...

Štátne záverečné skúšky SP

Štátne záverečné skúšky SP - info

19.05.2016 10:48
Milí študenti, ŠZS začínajú o 8.00 hod. Prineste si OP a doklad o zaplatení ŠZS (ak ste ho ešte neodovzdali). Veľa šťastia!  

Dôležité termíny pre študentov 3. a 5. ročníka SP

02.02.2016 09:53
Dôležité termíny pre 3. a 5. ročník SP: Do 20.3.2016 vložiť prácu do EZP (3.ročník - ak by mal niekto problém vložiť prácu, kontaktujte ma mailom) Do 31.3.2016 odovzdať asistentke -          zviazanú prácu...

INZERÁT

Asistent/Asistentka predaja zájazdov – Bratislava

25.04.2016 13:33
inzerát BA as.docx (13779)

NOVÁ smernica o poplatkoch 16-17

smernica

19.02.2016 11:33
NOVA smernica o poplatkoch- 16_17.pdf (3916659)

OZNAM

Rigorózne konanie v Skalici

21.12.2015 08:54
Vážení úspešní absolventi štúdia odborov Sociálna práca, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo (študijný priemer do 1,5) Ponúkame Vám možnosť absolvovať rigorózne konanie v Skalici. Všetky podmienky sú zhodné s podmienkami v Bratislave viď http://www.vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie...

Univerzitná a odborná literatúra

az - skripta

30.04.2015 11:54
http://www.az-skripta.sk/

MBA

MBA štúdium v Skalici

11.11.2015 11:23
Využite možnosť štúdia MBA "Master of Business Administration" na našej škole v Skalici! Informácie tu: MBA-PR-S-SKAL.doc (71680)   Prihláška tu: MBA-prihlaska.docx (54762)