Podmienky prijatia na štúdium v ak. roku 2015/16

Prihláška + podmienky prijatia + smernica o poplatkoch - PRI PODANÍ PRIHLÁŠKY DO 28.2.2015 20% ZĽAVA !!!

12.01.2015 10:40
Podmienky prijatia bc..pdf (656,9 kB) Prihlaska na bakalrsky stupen.pdf (464,8 kB) Smernica.1-2015opoplatkochweb181214.pdf (292 kB)

OZNAM

Zmena v rozvrhu 1.roč. Mgr.

22.01.2015 10:51
SP 1.roč Mgr.letný semester O - zmena.doc (71,5 kB)

ROZVRH letný semester SP + OŠE

07.01.2015 12:31
Môže dôjsť k zmene... zatiaľ orientačne.   SP 1.ROč letný semester O.doc (71,5 kB) SP 1.roč Mgr.letný semester O.doc (68 kB) SP 2. ROč letný semester O.doc (61 kB) SP 2.roč Mgr.letný semester O.doc (51 kB) SP 3.roč letný semester O.doc (63 kB)   OŠE 1. roč LS O.doc (66,5 kB) OŠE...

Oznam pre OŠE

08.08.2014 09:49
LETNÝ SEMESTER Výučbové bloky.doc (23,5 kB)       Termíny prednáškových blokov OŠE 2014-15.doc (11 kB)

OZNAMY PRE SP

22.10.2013 09:28
Výučbové bloky pre letný semester SP:   3.roč. + 5.roč.     19.1. – 23.1.2015                              2.2. –...

DPŠ 2014-2015

Akreditácie pre DPŠ

17.12.2014 10:43
90-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... zdravotnícke predmety (študent).doc (137 kB) 91-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... zdravotnícke predmety (učiteľ).doc (136 kB) 92-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... predmety sociálneho zamerania (študent).doc (136,5 kB) 93-2014-DPŠ_VŠZSP - DPŠ... predmety sociálneho zamerania (učiteľ).doc...

Zápis

01.12.2014 10:07
Na základe Vášho prihlásenia sa na Doplňujúce pedagogické štúdium Vám oznamujeme, že prvé stretnutie + zápis sa uskutoční dňa 19.decembra 2014 v Skalici, o 13.30 hod. v budove našej VŠ, ul. Potočná 58. Prosím k zápisu si doneste 1x foto o veľkosti 3x4 cm, platný...

Platby

05.11.2014 12:02
Prosíme prihlásených do 1.ročníka DPŠ doručiť doklad o zaplatení 30,-€ za prihlášku do 11.11.2014. Stačí scan na mail batkova.katarina@gmail.com SPÔSOB ÚHRADY  2.1 Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným  prevodom na číslo účtu : 2626748634/1100,...

Doplnkové pedagogické štúdium - informácie Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2014/2015 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium :

19.08.2014 14:04
Informácia o doplňujúcom pedagogickom štúdiu pre študijný rok 2014/2015 Oznamuje všetkým záujemcom o tento druh štúdia, že otvoríme v tomto študijnom roku pre záujemcov akreditované štúdium : 1.Doplňujúce pedagogické štúdium pre výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných...

Univerzitná a odborná literatúra

az - skripta

30.04.2015 11:54
http://www.az-skripta.sk/

DPŠ - NOVÁ PONUKA

Prihláste sa na DPŠ

02.03.2015 12:38
ponuka ústavu DPŠ zverejniť.docx (121,8 kB) DPŠ prihláška 15 zverejniť.doc (24,5 kB) Smernica č 1-2015 o poplatkoch (web 130115) FL-oprava (zverejniť).pdf (272,6 kB)

Špecializačné štúdium

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - BA

14.01.2015 09:26
OZNAM – ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM OD FEBRUÁRA 2015 S MIMORIADNOU ZĽAVOU 50%*   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára aj tento rok jednoročné špecializačné štúdium akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR s názvom: Zdravotnícky manažment a financovanie.  Absolventi...

OZNAM

 

Oznam pre študentov v štátnicovych ročníkoch.

 

 

1 varianta: ak študent neodovzdá včas bakalársku/diplomovú prácu, napíše žiadosť o zmenu termínu štátnic (čiže august/september).

2 varianta: ak študent neodovzdá prácu ani do augusta, musí sa opätovne zapísať do ročníka z dôvodu nedostatočného počtu kreditov a neukončenia štúdia (platí len zápisné) a na štátnice pôjde o rok. Ak študentovi chýbajú okrem odovzdanej práce aj skúšky opakuje štúdium a platí celé školné a zápisné.

3 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v danom akad. roku, napíše žiadosť o prerušenie štúdia a štátnicovať bude ďalší rok.

4 varianta: ak študent má urobené všetky skúšky a odovzdanú prácu ale nechce alebo z iných dôvodov nemôže ísť na štátnice v riadnom termíne, napíše žiadosť o zmenu termínu (čiže august/september).

 

Všetky žiadosti sa zasielajú na študijné oddelenie v Bratislave. - aj do Skalice