Prijímacie konanie na rok 2014/15

Podmienky prijatia

16.01.2014 10:48
PK podmienky.pdf (485,6 kB)   Je treba použiť nové tlačivo prihlášky. Stiahnete tu: 14-15PrihlkanaV-bakalrskystupe.pdf (464,8 kB)

VŠ INTERNÁT

Nové informácie

10.01.2014 11:00
Objekt VŠ internátu v Skalici je vhodný na ubytovanie (izby 1,2,3-posteľové, s kúpeľňou a WC, TV v niektorých izbách, celý objekt s Wi-Fi), poriadanie seminárov a školení, jednorázové oslavy ( v suteréne klenbená zariadená pivnica pre cca 20-25 ľudí), prípadne aj ako kancelárske priestory na...

OZNAM

KNIŽNICA - stránkové hodiny

17.10.2013 10:25
Stránkové hodiny pre knižnicu - skriptáreň: utorok     9.00 hod.   -  11.00 hod. štvrtok     9.00 hod.  -  11.00 hod.     

Skriptá na predaj

19.02.2013 09:53
tabulka predaj skript 3DV.docx (44,6 kB) Predaj skrípt prebieha troma spôsobmi: 1)                  Predaj cez internet            ...

OZNAM

14.02.2013 12:44
  Na VŠZSP sv. Alžbety je zriadená funkcia kontrolóra pre pedagogickú činnosť školy. Študenti, ako i pedagógovia môžu poskytovať podnety a informácie diskrétne v listinnej forme (poštou) na adresu: Ing. M. Kollár, VŠZaSP sv. Alžbety, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava, resp. na mailovú ...

KONFERENCIA

 

Dovoľujeme si vás pozvať v dňoch 2. – 3. apríla 2014   na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

pod názvom

 

Človek ako bio - psycho - sociálna bytosť

 

Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudí vyššieho veku

 

ktorá sa bude konať v priestoroch Ústavu Dr.P.Blahu VŠZaSPsv. Alžbety, Potočná 58 v Skalici

 

konferencia.docx (15,2 kB)

OZNAM

OZNAMY PRE SP

22.10.2013 09:28
           

DPŠ 1. skupina

OZNAM - 25.1.2014 !!

DPŠ 1.doc (20 kB)

 

Rozvrh

 

Rozvrh hodín DPŠ Skalica    
1. semester      
       
Rozvrh hodín Skalica, 2. semester    
VŠZaSP sv. Alžbety      
       
predmet dátum hod. vyučujúci
Všeobecná pedagogika 25.4.2014 10.00 PhDr. Ľ. Šefčíková
Všeobecná pedagogika 26.4.2014 9.00 PhDr. Ľ. Šefčíková
Psychológia 3.5.2014 9.00 PaedDr. T. Strédl, PhD.
Tvorba šk. vzdelávacieho programu 20.6.2014 10.00 Dr.h.c.prof.Ing. S. Albert, PhD.
Didaktika vyučovacích predmetov 21.6.2014 9.00 Dr.h.c.prof.Ing. S. Albert, PhD.
Technológia vzdelávania     Dr.h.c.prof.Ing. S. Albert, PhD.
     
V prípade otázok kontaktujte Bc. Dubinákovú.
 
 

DPŠ - nová skupina

Kontakt

20.11.2013 09:32
Spoločný mail dpsskalica@gmail.com

informácie

11.11.2013 10:39
Naša VŠ sa rozhodla spustiť ešte v tomto ak. roku novú skupinu DPŠ, tentokrát aj pre záujemcov (absolventov) iných VŠ. Základné informácie sa dozviete tu: DPŠ zákl info.doc (71,5 kB)   - pozor zmena školného!!   Poplatky za štúdium sú (ZMENA): 30,- Eur prihláška , 30,- Eur...