Katedra ošetrovateľstva sv. Jána z Boha

Zástupca vedúceho pracoviska pre zdravotnícke odbory a zahraničie:
doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof.
Email: ivan.bartosovic@gmail.com 

 

Vedúca Katedry ošetrovateľstva sv. Jána z Boha:
Doc.PaedDr. Mgr Zacharová Eva PhD,mim.prof.

e-mail: eva.zacharova@seznam.cz

 

Zástupkyňa vedúcej katedry ošetrovateľstva

doc. PhDr. Dagmar Mikuličková, PhD., MPH
Email: ados.dada@gmail.com

 

Asistentka zástupcu vedúceho pracoviska pre zdravotnícke odbory a Katedry ošetrovateľstva:
PhDr.Monika Magyaricsová
Email: asistentkavssi@gmail.com

Telefón: 0911410908  

 

 

Garant MBA štúdia v zdravotníctve:
Dr. h. c. mult. PhDr. ThLic. PaedDr. Juraj Herdics, PhD.

 

 

Vedecko-výskumné centrum prof. Vladimíra Krčméryho v Skalici:

RNDr. Lubomír Oláh, PhD. (štatistika)

PhDr. Jozef Mezei, PhD. (rómske štúdie)

 

Prečo katedra Ošetrovateľstva sv. Jána z Boha?

 

Zakladateľ Hospitálskej rehole milosrdných bratov, patrón nemocníc, chorých, ošetrovateľov a ich združení, druhý patrón španielskeho mesta Granada. Pastier, vojak, predavač kníh, kajúcnik, otec núdznych a chorých.

 

Hoci sám bol bezdomovcom, začal v r. 1539 odvážne budovať útulok pre ľudí bez domova a biednych tulákov a sám sa staral o ich potreby. Vďaka podpore mnohých dobrodincov si mohol prenajať dom a vybudovať v ňom azyl pre tých, ktorí to potrebovali. Táto malá nemocnica však v jeho predstavách znamenala niečo oveľa viac, než vtedajšie existujúce „špitály“, ktoré mal možnosť spoznať. Zaviedol v nej princíp rozdeľovania chorých podľa charakteru a špecifík ochorení, každému chorému poskytol vlastné lôžko a akceptoval tak právo pacientov na súkromie. Záležalo mu na tom, aby jeho chorí dostali tú najlepšiu možnú starostlivosť. Hygienické podmienky boli v jeho nemocnici na vysokej úrovni. Osobitnú pozornosť venoval duševne chorým. Starostlivosť a záujem o duše pacientov bola preňho taká dôležitá, ako telesné pohodlie jeho „chránencov.“ Vo svojom druhom dome, ktorý mu poskytol arcibiskup, potom mohol viac a efektívnejšie rozvíjať svoje poslanie. Stal sa tak priekopníkom modernej ošetrovateľskej starostlivosti. Jeho život sa ďalej odvíjal  medzi chudobnými a chorými, bol obklopený ľuďmi na okraji spoločnosti, v ich biede a špine. Tu si našiel aj prvých pomocníkova spolupracovníkov. Boli to muži odvážnych činov, šľachtici, z ktorých mnohí mali za sebou pohnutý život. Niektorí najprv Jánovým dielom opovrhovali, ale veľmi skoro pochopili, prečo tento muž nosí prívlastok „z Boha.“ Ochranca práv biednych, brat všetkých, muž, ktorý bol vždy pripravený podať pomocú ruku, to bol Ján z Boha.

 

Dielo milosrdenstva žije naďalej

S charakteristickým zvolaním: „Robte dobre bratia!“ prechádzal mestom, zbieral almužny, dotýkal sa ľudských sŕdc poznačených ľahostajnosťou a neláskou. Bol človekom, ktorý dokázal budovať mosty lásky a dôvery a tým si získal mnohých podporovateľov svojho diela. Záchrana chorých, ktorých vynášal z horiacej kráľovskej nemocnice, bola jeho súčasníkmi komentovaná ako zázrak. Jeho spontánna pomoc  chlapcovi topiacemu sa v ľadovej studenej rieke sa mu stala osudnou. Umiera po ťažkej chorobe 8. marca 1550 v dome svojich dobrodincov. Blázon pre Krista a žobrák z Granady známy po celom Španielsku bol triumfálne pochovaný za účasti všetkých obyvateľov Granady ako Otec chudobných a chorých. Blahorečený bol v r. 1630 a svätorečený v r. 1690. Jeho duchom evanjelia preniknutá spiritualita lásky k biednym a maličkým zanechala svoje stopy po celom svete, aj na Slovensku, kde ju šíria jeho nasledovníci.