Štátne záverečné skúšky

Oznam pre 3.ročníky Bc. štúdia:

Vložiť práce a odovzdať s náležitosťami do 30.3.2018
Odovzdať uzavreté indexi do 10.4.2018
 

Sociálna práca:

Bakalárske

Magisterské

 

Ošetrovateľstvo:

Bakalárske

Magisterské

 

 

Otázky na štátne záverečné skúšky v odbore Sociálna práca
v akademickom roku 2016/2017

Bakalárske: Štátnicové otázky SP bakalári.doc

Magisterské: Štátnicové otázky SP magistri.docx