Štátne záverečné skúšky

Opravné štátne záverečné skúšky sa plánujú na deň 29.9.2018

Prosíme záujemcov o vykonanie opravnej štátnej skúšky, aby doručili prihlášku na opravnú skúšku a potvrdenie o zaplatení.
 

Oznam pre 3.ročníky Bc. štúdia:

Vložiť práce a odovzdať s náležitosťami do 30.3.2018
Odovzdať zviazané prácu 2x s CD - práca v pdf. formáte do 7.4.2018
Potvrdenie o vzložení  práce do 7.4.2018
Licenčná zmluva do 7.4.2018
Protokol originality - priebežne
Podpísaný posudok a licenčnú zmluvu školiteľom - priebežne
Potvrdenie o zaplatení poplatku za štátnu skúšku do 21.4.2018
Odovzdať uzavreté indexy do 28.4.2018.
 

Sociálna práca:

Bakalárske: 1.6.2018 a 2.6.2018

Magisterské

 

Ošetrovateľstvo:

Bakalárske

Magisterské

 

 

Otázky na štátne záverečné skúšky v odbore Sociálna práca
v akademickom roku 2017/2018

Bakalárske: Štátnicové otázky SP bakalári.doc

Magisterské: Štátnicové otázky SP magistri.docx