Katedra sociálnej práce Jána Havlíka

Department of Social work Jan Havlik, Skalica
 

Vedúci katedry / Head of Department:
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Telefón: (+421) 0 911 989 028
Email: ludiabezdomova@gmail.com

 

Asistentka a študijná poradkyňa / Assistants:
PhDr. Monika Katunská MBA
Telefón: (+421) 0 911 903 085
Email: ustav.blahu@seuniversity.eu

 

Výučbové základne / Teaching bases:
Potočná 58, 909 01 Skalica, Slovakia

 

Praktické výučbové pracovisko katedry / Workstations - Sociálna práca:
RESOTY
– resocializačná komunita Antona Srholca pre ľudí bez domova
Web: www.resoty.sk

                                   

 

Profesori / Professors:

Dr.h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krcmery, DrSc. FRSP, FACP (zriaďovateľ VŠ)
prof. PhDr Alžbeta Mrázová, PhD. MPH
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. (prorektor pre zahraničné humanitárne projekty)
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (riaditeľ Ústavu doktorandského štúdia a prorektor VŠ)
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (koordinátor metodológie výskumu záverečných prác)
prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
prof. et. doc. JUDr. Robert Vlček, PhD., MPH
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD.
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

 

Docenti / Docents: 

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof. (poradca pre ŤZP študentov)
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., mim. prof.
doc. ThLic. Pavol Zemko, PhD.
doc. PhDr. Martin Jurašek, PhD.
doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.
doc. Ing. Anton Doktorov, PhD.
doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.
doc. PhDr. Ing. Alena Bašistová, PhD.
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD. (riaditeľka Ústavu doplnkového pedagogického štúdia - Skalica)
doc. ThDr. Ferdo Kubík, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Palun, PhD.
doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD.
doc. MUDr. Lýdia Smoleňová, CSc., mim. prof.
doc. MUDr. Marián Bartkoviak, PhD.
doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc., mim. prof.
doc. ThDr. PaedDr. Gyorgy Herdics, PhD., mim. prof.
doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

 

Odborní asistenti / Associate Professors:   

Mgr. František Neupauer, PhD.
Mgr. Peter Pollák, PhD.
Mgr. Blanka Hofbauerová, PhD.
PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.
RNDr. Darina Karvajová, PhD.
RNDr. Ľubomír Oláh, CSc. (poradca pre metodológiu výskumu)
PhDr. Miriam Madunická, PhD.
Mgr. Róbert Kováč, PhD.
PhDr. Gabriela Ručková, PhD.
PhDr. Alžbeta Rudolfová, PhD.
PhDr. Martina Utešená, PhD.
PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD.
JUDr. Karol Zeman, PhD.
Mgr. Rastislav Dlouhý, PhD. (správca UPC bl. Zdenky Schelingovej)
Mgr. Oliver Brezinský, PhD.
PhDr. Martin Mráz, PhD.
Mgr. Michal Kratochvíla, PhD.
Mgr. Martin Fero, PhD.
PhDr. Oľga Škorecová, PhD.
PhDr. Vojtech Ružička, PhD.
JUDr. Alena Mátejová, PhD.
PhDr. Oto Lobodáš, PhD.
PhDr. Monika Miklošková, PhD.
PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.
PhDr. Michal Sedláček, PhD. (kariérny poradca)
PhDr. Martina Štepanovská, PhD. (koordinátorka odbornej praxe)

 

Asistenti / Assistants:

JUDr. Ing. Ivan Šimko
Ing. Miroslav Kollár (hlavný kontrolór VŠ)
JUDr. Naďa Šebová
Mgr. Ivana Mrázková
Ing. Ján Hero
Mgr. Peter Szabo
Mgr. Katarína Zollerová (koordinátorka projektov súvisiacich s utečeneckou krízou v EÚ)