1. roč. Mgr.

28.09.2016 09:17

Milí budúci študenti 1. ročníka Mgr. štúdia.

Prosíme o zaslanie kópií vysvedčení a diplomov na študijné oddelenie, ak ste tak nespravili s odoslaním prihlášky.

Zároveň oznamujeme, že je posledná možnosť na zaslanie prihlášok na Mgr. štúdium.