Dôležité termíny pre študentov 3. a 5. ročníka SP

02.02.2016 09:53

Dôležité termíny pre 3. a 5. ročník SP:

Do 20.3.2016 vložiť prácu do EZP (3.ročník - ak by mal niekto problém vložiť prácu, kontaktujte ma mailom)

Do 31.3.2016 odovzdať asistentke

-          zviazanú prácu (2x)

-          + CD (1x) - práca v PDF, CD označené menom študenta a názvom práce (nevlepujte do prác)

-          + posudok školiteľa z EZP s lic. zmluvou (1x posudok, 2x LZ)

-          + kontrola originality (vygenerované 5-7 dní po vložení práce do EZP, označení za "finálne" študentom a "schválené" školiteľom

-          + licenčná zmluva 2x (vygenerované systémom EZP po vložení práce)

-          + v práci vložený analytický list (tlačivo dodané)

-          + prihláška na štátnu skúšku (tlačivo dodané)

Do 31.3.2016 odovzdať asistentke index (všetky známky zapísané) + dohodnuté výnimky platia

Do 9.5.2016 odovzdať asistentke doklad o zaplatení poplatku za štátnu skúšku – Bc.

Do 12.5.2016 odovzdať asistentke doklad o zaplatení poplatku za štátnu skúšku – Mgr.

Do 15.3.2016 odovzdať asistentke doklad o zaplatení letného semestra (všetky ročníky)

 

Termín štátnych záverečných skúšok:

Bc. - 23. - 25.5.2016

Mgr. - 26. - 30.5.2016