Informácie o štúdiu

18.09.2017 12:35
Vážení bakalári a bakalárky odboru psychológia a príbuzných odborov,
 
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie - https://wmu.sk/ (Vysoká škola manažérska vo Varšave) otvára Mgr. štúdium psychológie v Skalici  v priestoroch Ústavu MUDr. Pavla Blahu,Skalica. Ročník sa otvorí pri min. záujme 18 študentov.
 
V prípade záujmu zašlite prihlášku na adresu:
 
Ústav MUDr. Pavla Blahu v Skalici 
Konzultačné pracovisko - psychológia

Potočná 268/58
909 01 Skalica

 

Informácie o platbách

Informácie ohľadom platieb školného. V prílohe (WMU poplatky 2017_18.pdf) viď rozpis a sumy poplatkov.

Termíny splatnosti:
-       Prvá splátka v akademickom roku 2017/2018 do 30. septembra 2017. Za druhý semester sa platí vo februári 2018.
-       Školné a poplatky na štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet ACADEMIA PRIMA.

Bankové spojenie:       Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, Tomášikova 48.
Číslo účtu:             SK8909000000005109216545
Variabilný symbol:      dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR)
Poznámka:               priezvisko a meno podľa OP


Doklad o zaplatení treba zaslať na adresu: ACADEMIA PRIMA - konzultačné stredisko WMU, Korzo Bélu Bartóka 36, 929 01 Dunajská Streda.

S pozdravom:

Dr. h. c. mult. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. HERDICS György, PhD., MBA, LL.M, mim. professor
v zastúpení
PhDr. Erich G. Jelencsics - sekretariat WMU
info@wmu.sk
sekretariat@wmu.sk
+421/948 633 534

 

Prílohy:

prihlaskapsychologia_Mgr_SK.pdf
Spis dokladov o prijatie na štúdium.pdf
WMU poplatky 2017_18.pdf