Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici

15.03.2016 10:28
Možnosť publikovania pre študentov i pracovníkov v Skalici v našom univerzitnom časopise Sociálno-zdravotnícke spektrum (www.szspektrum.eu) - Impact Factor 1.4956. Odborné texty, oznámenia, pozvánky na odborné a vedecké podujatia môžete zasielať na:
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
RESOTY - útulok pre ľudí bez domova Antona Srholca (www.resoty.sk)
odborný garant SP v Skalici
0911 989 028