Nácvik

06.06.2016 16:46

Dňa 24.6.2016 o 16.00 hodine bude nácvik na promócie v kostole sv. Františka Xaverkého (Jezuitský kostol) 

https://www.google.sk/maps/place/Kostol+sv.+Franti%C5%A1ka+Xaversk%C3%A9ho/@48.8469168,17.2279553,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x80f12ffa3a9c52ac!8m2!3d48.8469168!4d17.2279553