Nové informácie

10.01.2014 11:00

Objekt VŠ internátu v Skalici je vhodný na ubytovanie (izby 1,2,3-posteľové, s kúpeľňou a WC, TV v niektorých izbách, celý objekt s Wi-Fi), poriadanie seminárov a školení, jednorázové oslavy ( v suteréne klenbená zariadená pivnica pre cca 20-25 ľudí), prípadne aj ako kancelárske priestory na dlhodobý prenájom. 

K dispozícii kuchynka.
Prístup od Potočnej ulice aj od ulice za Billou ( tu parkovanie pre 2-3 autá priamo pri objekte za bránou).

 
Foto:
 
Kontakt internát:  internat.skalica@gmail.com Bc. Baťková 0911 410 907
 
Ubytovanie na internát bude možné denne od 11.30 - do 12.30 hod.
pri ubytovávaní treba predložiť doklad o zaplatení za ubytovanie - v kancelárii Bc. Baťkovej
 
č. účtu: 2624275001/5600  platba: vkladom na učet, internet banking / doklad o vykonaní operácie/
Platba v hotovosti od januára 2014 nebude možná.
 
cena za ubyt.: dlhodobý  pobyt 90,-€/osoba/mesiac - (45,-€ udržiavací poplatok / mesiac)
                      krátkodobý pobyt 12,-€ /osoba/noc (izba bez TV)
                      krátkodobý pobyt 15,-€ /osoba/noc (izba s TV)
 
cena za prenájom pristorov na oslavy, semináre, dlhodobý prenájom kanc. priestorov a pod. - dohodou