Platby

05.10.2015 12:02
 

1.8 Poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium

1.8.1 Poplatok za prihlášku je 30 €, poplatok za zápis je 30 €.

1.8.2 Poplatok za semester je 190 €.

1.8.3 Poplatok za osvedčenie je 55 €.

1.8.4 Členovia Alumni klubu (absolventi VŠZaSP sv. Alžbety, ktorí sú členovia klubu)

zľava 25% zo sumy za semester

2.5 Študenti Doplnkového pedagogického štúdia uhrádzajú poplatky na číslo účtu: 26 2403 8735/1100, IBAN: SK78 1100 0000 0026 2403 8735

Ako variabilný symbol je študent povinný uviesť svoj dátum narodenia v plnom tvare DDMMRRR.