PREDĹŽENIE TERMÍNU PODÁVANIA prihlášok na II. (Mgr.) stupeň štúdia pre ak. r. 2016/2017

06.06.2016 16:52

PREDĹŽENIE TERMÍNU PODÁVANIA prihlášok na II. (Mgr.) stupeň štúdia pre ak. r. 2016/2017 do 30. 06. 2016 so zľavou na školné za prvý (zimný) semester:

 

-   10% zľava pre uchádzačov z iných vysokých škôl  

     1/3 zľava pre absolventov našej vysokej školy

 

Podmienky prijatia pre akademický rok 2016/2017 pre magisterský stupeň štúdia - info na www.vssvalzbety.sk