Rigorózne konanie v Skalici

21.12.2015 08:54

Vážení úspešní absolventi štúdia odborov Sociálna práca, Ošetrovateľstvo a Verejné zdravotníctvo 

Ponúkame Vám možnosť absolvovať rigorózne konanie v Skalici. Všetky podmienky sú zhodné s podmienkami v Bratislave viď https://www.vssvalzbety.sk/katedry/rigorozne-konanie - v Žiadosti o zaradenie na rigorózne konanie je potrebné dopísať DP Skalica

Zároveň je však potrebné všetky písomnosti doručiť do Skalice.