Skriptá na predaj

19.02.2013 09:53

tabulka predaj skript 3DV.docx (44,6 kB)

Predaj skrípt prebieha troma spôsobmi:

1)                  Predaj cez internet   

         (www.vssvalzbety.sk / knižnica BA / skriptáreň) tu

         nájdu študenti kompletný zoznam skrípt na predaj

         aj s cenami i e-mailový kontakt na objednávky.

2)                  Predaj priamo na detašovanom pracovisku prostredníctvom šekovej poukážky, na ktorej sa uvedie platiteľ= odosielateľ a do správy pre adresáta v skratke názov knižného titulu. Po úhrade tohto šeku, môže byť knižný titul vydaný študentovi.

3)                  Vkladom na účet 5022599862/0900

Šeky u Bc. Baťkovej.

Prosím, vopred sa informujte o dostupnosti skrípt v Skalici.