Sociálna práca - info

28.06.2016 12:43
-opravný a náhradný termín ŠZS - 9.9.2016  Sociálna práca
 
- Do 5.7.2016 doručte na pracovisko Prihlášku na štátnu skúšku (poslané mailom) - treba vyznačiť, či sa jedná o opravný, alebo riadny termín - poštou, alebo do schránky, podpísané.
 
- Indexy so všetkými zapísanými známkami doručte do 5.8.2016 na Študijné oddelenie do Bratislavy, študijnej referentke p. Tomíkovej (termín dohodnúť, kvôli dovolenkám na tomikova@vssvalzbety.sk
 
- Záverečnú prácu vložte do EZP do 25.7.2016, zviazanú doručte na pracovisko 2.8.2016.