ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM - BA

14.01.2015 09:26

OZNAM – ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM OD FEBRUÁRA 2015 S MIMORIADNOU ZĽAVOU 50%*  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára aj tento rok jednoročné špecializačné štúdium akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR s názvom: Zdravotnícky manažment a financovanie. 

Absolventi špecializácie obdržia DIPLOM o špecializácii podľa príslušných zákonov a ustanovení. Na špecializáciu sa môžu prihlásiť absolventi magisterského stupňa v odbore ošetrovateľstvo a absolventi magisterského stupňa študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy, ktorí majú za sebou aspoň 12 mesačnú riadiacu prax.  

Nový termín uzatvorenia prihlášok: 30. 1. 2015  

Viac informácií na adrese: razzoukova@vssvalzbety.sk

*o zľavu je potrebné oficiálne požiadať, zľavu si môžete uplatniť na poplatok za prednášky alebo na poplatok za špecializačnú skúšku