Štátne záverečné skúšky SP - info

19.05.2016 10:48

Milí študenti, ŠZS začínajú o 8.00 hod. Prineste si OP a doklad o zaplatení ŠZS (ak ste ho ešte neodovzdali).

Veľa šťastia!