Telefonická podpora pre EZP

05.03.2013 10:04

Máte problém v (so) systémom EZP?

Vaše otázky môžete telefonovať počas pracovných dní v čase od 9:00 do 12:00.
Kontaktné telefónne číslo je 0948 267 030.