Výzva

20.06.2016 09:20

Prosíme tohtoročných absolventov DPŠ aby potvrdili svoju účasť na slávnostnom odovzdaní vysvedčení.