Novinky

Doplnkové pedagogické štúdium

19.01.2013 09:21
  Doplnkové pedagogické štúdium  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave   v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom...